3 Phasen Stromschienenstrahler, Serie NUMINOS LED

NUMINOS L 3-Ph. 28W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2340lm 3000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2340lm 3000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 2700K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 2700K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 2700K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 2700K 36° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 3000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 3000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 3000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2400lm 3000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 2700K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 2700K 24° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 3000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 3000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 3000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2430lm 3000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2440lm 2700K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2440lm 2700K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2475lm 2700K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2475lm 2700K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2475lm 2700K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2475lm 2700K 60° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2620lm 4000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2620lm 4000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2620lm 4000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2620lm 4000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2675lm 4000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2675lm 4000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2675lm 4000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2675lm 4000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2715lm 4000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2715lm 4000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
193,75 EUR
193,75 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2715lm 4000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS L 3-Ph. 28W 2715lm 4000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
137,45 EUR
137,45 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1870lm 2700K 60° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1870lm 3000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1880lm 3000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1885lm 2700K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1885lm 2700K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1885lm 2700K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1925lm 2700K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1925lm 2700K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1925lm 2700K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1925lm 2700K 24° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1930lm 3000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1935lm 2700K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1935lm 2700K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1935lm 2700K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1935lm 2700K 36° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1955lm 3000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1955lm 3000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1955lm 3000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1970lm 3000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1970lm 3000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1970lm 3000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 1970lm 3000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120lm 4000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120lm 4000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120lm 4000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120lm 4000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125lm 4000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125lm 4000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
163,12 EUR
163,12 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125lm 4000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125lm 4000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
124,20 EUR
124,20 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1020lm 3000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1090lm 4000K 24° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1090lm 4000K 60° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 24° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 24° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 24° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 36° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 36° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 36° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 36° 230V IP20 weiß
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100lm 4000K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 980lm 2700K 24° 230V IP20 weiß
NEU
LI1004078-
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 980lm 2700K 60° 230V DALI IP20 schwarz
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 980lm 2700K 60° 230V DALI IP20 weiß
NEU
149,04 EUR
149,04 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
NUMINOS S 3-Ph. 11W 980lm 2700K 60° 230V IP20 schwarz
NEU
101,02 EUR
101,02 EUR pro 1
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Stk:
 
1 bis 100 (von insgesamt 108)